პროდუქცია

 • Free Range, 1×6, თეთრი / ყავისფერი, ეკოშეფუთვა

  Freerange ძიბა-ძიბა, დილა, ეკოშეფუთვა

 • MG, OMEGA-3 კვერცხი, 1×10, თეთრი, ეკოშეფუთვა

  Omega-3, დილა, ეკოშეფუთვა

 • XL კატეგორია, 1×6, თეთრი, ეკოშეფუთვა

  XL, დილა, ეკოშეფუთვა

 • S კატეგორია, 1×10, თეთრი, ეკოშეფუთვა

  დილა, ეკოშეფუთვა

 • M კატეგორია, 1×10, თეთრი, ეკოშეფუთვა

  დილა, ეკოშეფუთვა

 • L კატეგორია, 1×10, თეთრი, ეკოშეფუთვა

  დილა, ეკოშეფუთვა

 • M კატეგორია, 1×10, ყავისფერი, ეკოშეფუთვა

  დილა, ეკოშეფუთვა

 • L კატეგორია, 1×10, ყავისფერი, ეკოშეფუთვა

  დილა, ეკოშეფუთვა